Мерошина Дољевац Гаџин Хан Ражањ Алексинац Сврљиг Нишка Бања Црвени Крст Палилула Пантелеј

vlada-srbije

bannerskupstina

zaglavlje_1

bannereuprava

portal_javnih_nabavki

NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

logoUpravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Nišavski okrug Niš je osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih organizacija van njihovog sedišta("Službeni glasnik RS" broj 3/92) a njegova transformacija u Nišavski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima("Sl.glasnik RS"broj 15/06).Nišavski okrug čine grad Niš i opštine Aleksinac, Doljevac, Merošina, Ražanj,Gadžin han i Svrljig kao i gradske opštine Medijana, Pantelej, Crveni krst, Palilula i Niška banja. Sedište Nišavskog upravnog okruga je u Nišu ul.Strahinjića bana bb.

 

среда, 09. март 2011.
Штампај | Пошаљи

Inspekcija rada

 

INSPEKTORAT ZA RAD

Odeljenje inspekcije rada u Nišu

Obavlja poslove ispekcijskog nadzora u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.

Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

 


            koordinator odseka

  tel.018 523-256                            nis.ir@minrzs.gov.rs                      kancelarija 49,


            referent za administrativno-tehničke poslove,

tel.018 523-256, e-adresa     nis.ir@minrzs.gov.rs                              kancelarija 49,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 138                    -      nis.ir@minrzs.gov.rs                      kancelarija 48,


            inspektor rada - savetnik

 tel.018 505 - 138                      nis.ir@minrzs.gov.rs                          kancelarija 48,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 138                      nis.ir@minrzs.gov.rs                           kancelarija 48, 


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 138                  nis.ir@minrzs.gov.rs                                kancelarija 48,


            inspektor rada - savetnik

 tel.018 505 - 138                -                                                                       kancelarija 48,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                     -                                                 kancelarija 11,    


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                 -                                                         kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                  -                                                        kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

            kancelarija 11, 505 - 119                                                 kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                       -                                                    kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                         -                                                kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 119                            -                                              kancelarija 11,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 134                              -                                             kancelarija 46


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 134                            -                                                 kancelrija 46


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 134                     -                                                         kancelrija 46

 


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 135                           -                                                  kancelarija 50,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 135                          -                                                      kancelrija 50,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 125                            -                                                    kancelrija 35,


            inspektor rada - savetnik

tel.018 505 - 125                              -                                                    kancelarija 35,


             inspektor rada - savetnik

tel.018 505-119,                              nis.ir@minrzs.gov.rs                    kancelarija 11,


 

Назад

nisaleksinacdoljevacgadzin-hanmerosinarazanjsvrljig