Мерошина Дољевац Гаџин Хан Ражањ Алексинац Сврљиг Нишка Бања Црвени Крст Палилула Пантелеј

vlada-srbije

bannerskupstina

ministarstvo_pravde_i_drzavne_uprave 22

bannereuprava

portal_javnih_nabavki

NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

logoUpravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Nišavski okrug Niš je osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih organizacija van njihovog sedišta("Službeni glasnik RS" broj 3/92) a njegova transformacija u Nišavski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima("Sl.glasnik RS"broj 15/06).Nišavski okrug čine grad Niš i opštine Aleksinac, Doljevac, Merošina, Ražanj,Gadžin han i Svrljig kao i gradske opštine Medijana, Pantelej, Crveni krst, Palilula i Niška banja. Sedište Nišavskog upravnog okruga je u Nišu ul.Strahinjića bana bb.

 

петак, 11. април 2014.

UGOVOR O DONACIJI ZA UGROŽENE NA KOSOVU I METOHIJI

 

kosovoNačelnik Nišavskog upravnog okruga dr Aleksandar Cvetković je zajedno sa ministrom bez portfelja zaduženog za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom i gradonačelnikom grada Niša dr Zoranom Perišićem posetio KiM. Razlog posete ovog dela Srbije je obezbeđivanje sredstava za izgradnju odeljenja srednje-muzičkog obrazovanja. Tog dana je u Kosovskoj Mitrovici potpisan je ugovor o donaciji sredstava kojima će Grad Niš i Nišavski upravni okrug pomoći proširenje škole za srednje-muzičko obrazovanje u ovom gradu. Zbog velikog broja učenika, njih 300, biće izgrađene učionice te će ovaj problem biti rešen, a nastavnicima i učenicima će biti omogućeno da obavljaju nastavu na najbolji način. Ukupna vrednost projekta je 3.400.000 dinara. Od toga, privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica izdvojio je 2,4 miliona dinara, a ostatak je obezbedila Kancelarija za KiM preko Nišavskog upravnog okruga i grada Niša. 

 

 


понедељак, 07. април 2014.

POLAZNICI TREĆE KLASE VISOKIH STUDIJA BEZBEDNOSTI I ODBRANE

Dana 02.04.2014. godine polaznici treće klase Visokih studija bezbednosti i odbrane, predvođeni načelnikom Škole nacionalne odbrane pukovnikom Miletom Jelićem i načelnikom Visokih studija bezbednosti i odbrane pukovnikom Slobodanom Joksimovićem, posetili Komandu i sastave Kopnene vojske u Nišu, srpsko-ruski centar za humanitarno delovanje i kulturno-istorijske znamenitosti u gradu na Nišavi. Treću klasu Visokih studija bezbednosti i odbrane čine lica iz Narodne skupštine Republike Srbije, organa državne uprave i službi Vlade Republike Srbije, pripadnici Vojske Srbije i oružanih snaga Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Poseta je organizovana u sklopu studijskog putovanja iz nastavnog područja „Upravljanje sistemom nacionalne bezbednosti". U niškoj kasarni „Knjaz Mihailo", polaznike Visokih studija pozdravio je zamenik komandanta Kopnene vojske general-major Milosav Simović i tom prilikom informisao ih o mestu i ulozi Kopnene vojske u Vojsci Srbije, organizaciji, misiji i zadacima koje Kopnena vojska izvršava, sa posebnim osvrtom na realizaciju zadataka u kopnenoj zoni bezbednosti, saradnji sa snagama Kfora i učešću jedinica KoV u multinacionalnim operacijama UN i EU. Načelnik Nišavskog okruga Aleksandar Cvetković upoznao polaznike Visokih studija bezbednosti i odbrane sa bezbednosnom i ekonomskom situacijom u okrugu. On je stupio u kontakt sa kodirektorom srpsko-ruskog centra za humanitarno delovanje Viktorom Viktorovičem Safjanovim i omogućio polaznicima da se detaljno upoznaju sa  njegovom ulogom, zadacima i mogućnostima rada.  Safjanov je visoku vojnu delagaciju upoznao i sa aktivnostima u vezi predstojeće Međunarodne naučno praktične konferencije koja će biti održana u Nišu, u subotu 26.04.2014. godine.

rusiV

 

 


среда, 12. март 2014.

PROMOCIJA KNjIGE "BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU"- PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU

 

knjigaNačelnik dr Aleksandar Cvetković kao i većina inspektora Nišavskog upravnog okruga prisustvovali su promociji knjige „Bezbednost i zdravlje na radu"- priručnika za praktičnu primenu. Autori ove knjige su direktor Inspektorata za rad Dragoljub Peurača i načelnik Inspekcije rada mr Radomir Nikolić. Ideja da se napravi ovakav Priručnik  nastala je kao potreba da inspekcija rada ostvari i svoju savetodavnu funkciju i da se afirmiše na mnogo značajniji način  kako bi se izbegli rizici, sporovi i sve ono što prati i donosi materijalne probleme koji su kod nas u oblasti rada apsolutno prisutni. Ovaj priručnik treba da bude od koristi i poslodavcima, inspektorima, učenicima, studentima, ljudima koji brinu o bezbednosti i zdravlju na radu u fabrikama, na gradilištima, u školama. Načelnik dr Aleksandar Cvetković tim povodom je rekao da bi se podizanjem nivoa procene rizika i uvođenjem novih metoda koje su najavljivane u ovoj knjizi omogućilo stvaranje dobre osnove za izgradnju regulative u oblasti osiguranja u vezi povreda na radu. Time bi se doprinelo većoj odgovornosti u oblasti sprovođenja zakona na jednoj strani, a sa druge strane povećao bi se napredak zemlje. Autor knjige mr Radomir Nikolić rekao je da je osnovna težnja iskazana u ovoj knjizi vezana za unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu, pa su u tom smislu razmišljanja vezana za dalji razvoj i unapređenja sistema našla uporište u direktivi Evropske Unije 391/89. Osnovni cilj ove direktive kao i intencija iskaza kroz ovu knjigu je uvođenje novih mera i podstrekivanje svih koji upravljaju sistemom bezbednosti i zdravlja radnika na radu ka smanjenju povreda na radu i poboljšanju uslova na radu.  Značaj ove knjige je u tome što je ona dobra osnova za sticanje znanja širokog spektra čitalaca koji žele da se usavrše u ovoj kompleksnoj oblasti.           

 


понедељак, 10. март 2014.

OKRUGLI STO

Dana 05.03.2014. godine sa početkom u 11 časova u amfiteatru Univerziteta u Nišu, održan je Okrugli sto. Tema ovog Okruglog stola bila je: „Mogućnost primene hlordioksida na predtretmanu sirove vode, kao i primene na dodatnoj dezinfekciji". Nakon uvodne reči načelnika Nišavskog upravnog okruga dr Aleksandra Cvetkovića, skupu se obratio direktor TwinOxide RS d.o.o. Vladimir Karapandžić, koji je govorio o preparatu za hlorisanje vode. Kolegijumu su prisutvovali sanitarni i zdravstveni inspektori, profesori Univerziteta, direktori javnih komunalnih preduzeća koji se bave vodosnadbevanjem kao i svi zainteresovani za tu temu. Prisutni su diskutovali i razmenili iskustva iz prakse o postignutim konkretnim rezultatima po pitanju tehnološke opravdanosti i efikasnosti hlorisanja vode.

vodevode1

 


среда, 12. фебруар 2014.

POSETA SKOPLjU

nacelniksnacelnik_s_grup

Dana, 11.02.2014.g., gradonačelnik Grada Skoplja, g-din Koce Trajanovski, ostvario je susret sa delegacijom Grada Niša koju je predvodio načelnik Nišavskog upravnog okruga, dr Aleksandar Cvetković. Susretu su prisustvovali i g-din Nebojša Vasić, direktor Narodne biblioteke „Stevan Sremac" u Nišu, prof.dr Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu kao i  g-din Branko Cvetkovski, direktor Gradske biblioteke „Braća Miladinovci" iz Skoplja.

Na sastanku je razgovarano o produženju saradnje u rangu evroregiona Skoplje - Niš - Sofija „Evrobalkan" , koja ima za cilj da intezivira prekograničnu saradnju kao sredstvo za regionalni ekonomski razvoj i integraciju u okviru ovog regiona.Pored ove saradnje sagledane su i mogućnosti za saradnju u pogledu kulture na relaciji Niš - Skoplje.

 

 


четвртак, 23. јануар 2014.

SAVET OKRUGA

savetPrvi Savet okruga u 2014. godini održan je 23.01.2014.g. u prostorijama Nišavskog upravnog okruga, sa temom uzimanja učešća u akciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a u vezi obezbeđivanja uslova za rad vaspitno obrazovnih institucija na teritoriji AP KiM.

 


уторак, 31. децембар 2013.

DODELA NAGRADA NAJBOLjIM POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA NA TERITORIJI NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Načelnik Nišavskog upravnog okruga dr Aleksandar Cvetković nagradio je ručnim časovnicima 14 najboljih pripadnika Policijske uprave u Nišu i rekao da se ovakva praksa treba nastaviti i narednih godina. Načelnik je naglasio da oni koji su u najvećoj meri doprineli javnoj i kolektivnoj bezbednosti na ovaj način trebaju biti prepoznati i nagrađeni. Oni su se svojim radom i zalaganjem posebno istakli prilikom izvršavanja zadataka u 2013. godini.

policija2policija1

Nagrađeni su Velibor Đorđević, komandir policije iz Aleksinca, Ivan Stanković iz Kriminalističke policije, SašaMilošević pripadnik saobraćajne policije, Biljana Novčić iz Odeljenja za logistiku, Jagoda Sredojević iz Odeljenja upravnih poslova, Dejan Stanojević iz Policijske stanice Merošina, Saša Miletić iz Policijske stanice Aleksinac, Zoran Cvetanović iz Policijske stanice u Gadžinom Hanu, Slaviša Savić iz Policijske stanice Doljevac, Zoran Lazić iz Policijske stanice Ražanj, Dragan Tasić iz Uprave za vanredne situacije, Bojan Dimitrijević iz Uprave za hranu i smeštaj i Saša Marković iz policijske ispostave Medijana. Načelnik Policijske uprave Srđan Grekulović istakao je da je nagrađenim policajcima ovo podstrek da i dalje svoj posao obavljaju profesionalno i savesno.

 


nisaleksinacdoljevacgadzin-hanmerosinarazanjsvrljig